Det handler om å mestre livet

Ny mestring

Stavne utgir ny Evalueringsrapport. Denne gang om kognitive program.

De kognitive programmene ved Stavne er en viktig del av støttetilbudet når våre jobbsøkere skal ut i arbeidslivet.

Velkommen til interessant lesning!

Les gjerne også mer om kurstilbudet på vår nettside.

Hvordan komme i gang

Når 15 personer samles på kursrommet på Stavne, er det for å finne ut av saker og ting. Et tettpakket program over 7 dager skal gi nye deltakere mulighet til å finne ut hvordan tilbudet, best mulig, kan tilpasses deres behov. Stavne har et mangfoldig tilbud. Det er derfor viktig å gi nye jobbsøkere kunnskap til å velge en riktig plan for å nå målet om jobb.

Kursledere: Laetitaia, Anne Berit, Bror FrodeToppledelse og tiltaksledere presenterer seg på introduksjonskurset. Støttetilbudene får også sin plass. Viktigst er likevel samtaler om behov og hva som skal til få å nå sine mål. Kurset har også med eksterne foredragsholdere som skal gi inspirasjon og bygge motivasjon. En viktig del av kurset er samarbeidet mellom deltakerne. Bl.a. skal dette skje gjennom en nyutviklet blogg der deltakere løser oppgaver, stiller spørsmål og diskuterer med hverandre.

Kursledere: Laetitaia, Anne Berit, Bror Frode.

 

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT