Det handler om å mestre livet

Ny mestring

Stavne utgir ny Evalueringsrapport. Denne gang om kognitive program.

De kognitive programmene ved Stavne er en viktig del av støttetilbudet når våre jobbsøkere skal ut i arbeidslivet.

Velkommen til interessant lesning!

Les gjerne også mer om kurstilbudet på vår nettside.

Mestring med RBK

DSC 0200 1Med støtte og hjelp har Hanne klart å overvinne depresjon, angst og rus. Nå er hun kokkelærlig hos RBK. Gjennom Stavnes tiltaksarbeid kom hun i gang og trives nå i en barndomsdrøm.

Les mer om Hannes livsmestring og karriere.

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT