Best practice!

Stavne synes på viktige arenaer. Etter deltakelse og presentasjon på symposium i Tyrkia får Stavne ros. Jannike Vik, jobbkonsulent ved Stavne har presentert Stavne generelt og tiltaket RBK - ung i jobb spesielt. Mottakere var representaner fra hele Europa som jobber med utveksling av ungdom og samarbeid om utviklingsprosjekter på tvers av landegrenser.

Stavne2-390x219Stavne har deltatt i flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og er del av EUs utdanningsprogram for ungdom, Erasmus +. Stavne er godkjent verts- og senderorganisasjon for EVS-volontører gjennom Aktiv Ungdom, og deltar i prosjektsamarbeid og kunnskapsutveksling over landegrensene.

Som et resultat av deltakelsen på symposiet (ISYEC) har stavne fått mye oppmerksomhet. I løpet av høste vil det bli en omtale i et internasjonalt fagtidsskrift. Verdensbanken fattet også interesse og ønsker å innlemme Stavne i en ressursbank.

Les mer her:

http://mid-norway.no/stavnes-arbeid-med-ungdom-vekker-internasjonal-oppmerksomhet/

http://www.rbk.no/news/article/15zdqkx70rr391bg165is7gxk5/title/rbk-ung

 

Bedre bolig

Les rapporten om boligprosjektet på Dagsverket.

Dagsverket

Prosjektet "Bedre bolig" har bidratt til at deltakere ved dagsverket har fått økt kvaliteten og fått en verdigere bosituasjon. Deltakerene har selv sammen med dyktige arbeidsledere gjort en innsats for å heve standarden.

(bilde:Adressa)

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT