Stavne legger ned Metaprint

Som ledd i økt fokus på arbeidspraksis og opplæring ut i ordinære bedrifter legger Stavne ned Metaprint, internavdeling (for) for print og trykkssaker, fra 1. juli 2014.

Metaprint historieAvdelingen ble opprettet høsten 2004 spesielt tilrettelagt for LAR brukere –Legemiddelassistert rehabilitering.
Metaprint har hatt meget gode resultater i formidling av en målgruppe som ble ansett vanskelig å få inn i arbeidslivet. Suksessen har vært tett oppfølging, individuell tilrettelegging og samhandling mellom NAV, LAR- Midt, Stavne og andre behandlings- og oppfølgingstjenester. Fokuset har vært arbeid og en sterk tro på at alle kan lykkes. Dedikerte medarbeidere har vist et engasjement og en stå på vilje helt utenom det vanlige. Stavne takker alle som har bidratt til suksesshistoriene på Metaprint.

Tiltaksplassene til målgruppa videreføres ved å tilby kartlegging, karriereveiledning og relevant arbeidspraksis, fortrinnsvis ut i ordinære bedrifter, men også i internavdelinger på Stavne ved behov. Det tette samarbeidet og samhandlingen i arbeidet med den enkelte fortsetter og vi har stor tro på at vi skal formidle mange LAR brukere til arbeid også i tiden som kommer.

For de som vil lese mer om Metaprint henviser vi til evalueringsrapport: "Med trua på folk" –en halsbrekkende øvelse i samarbeid. NTNU Hyrve & Landrø 2011.

 

Næringslivskontakt

Stavne har ansatt egen næringslivskontakt.

Kirsti Kildahl JohansenKirsti Kildahl Johansen har jobbet i åtte år ved Stavne som jobbkonsulent og har lang erfaring med å samarbeide med næringslivet om formidling av jobbsøkere. Næringslivskontakten samarbeider med bedrifter om å bistå ved rekruttering og for å formidle Stavnes jobbsøkere til ordinært arbeid. Ved å samarbeide med Stavne vil arbeidsgivere og jobbsøkere få oppfølging fra jobbkonsulent på veien mot og under en ansettelse.
Stavne samarbeider med mange ulike bedrifter og bransjer, da jobbsøkerne har variert bakgrunn og kompetanse. For å kunne formidle Stavnes jobbsøkere til arbeid, er næringslivet vår viktigste samarbeidspartner.
Ta gjerne kontakt med næringslivskontakt Kirsti for samarbeid og nærmere informasjon.

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT