Håndbok om anabole androgene steroider

Håndbok2Håndbok1Nå er "Håndbok behandling av Anabole Androgene Steroider" ferdig.En ekspertgruppe av behandlere, brukere og forskere har drevet systematisk innhenting av forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider som helsetema.

Steroideprosjektet ble opprettet i 2014 som et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus.
Boken har vært et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører. De som ønsker et eksemplar av boken kan ta kontakt med Reidun Hobbesland.
Det vil bli gjennomført seminarer og fagdager utover høsten med utgangspunkt i boken.

Boken er tilgjengelig på nett her.

Sinnemestring høst 2015

Oppstart av nye sinnemestringsprogram for menn og kvinner høsten 2015.
Programmene vil starte medio september. Inntak/kartlegging skjer fortløpende.

Mestringsirkelen2015Gjennom de kognitive programmene på Stavne er det utviklet, i samarbeid med andre kommunale tjenester, et eget tilbud om sinnemestring.
Sinnemestringsprogrammene er for menn og kvinner i alderen 18 år og oppover, som utøver vold primært utenfor nær relasjon.
Med vold menes; fysisk- , psykisk-/verbal-, materiell- og seksuell vold.

pdfsinnemestringsprogram.

Informasjon og påmelding:

Reidun Hobbesland
Sven-Ove Kolstad

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT