Hvordan skaffer man seg jobb når man har ”hull i CV-en”? Hva kreves for å få en jobb? Hvordan kommer man i kontakt med en arbeidsgiver? Hvilke krav og forventninger kan man møte i arbeidslivet? Hvilken opplæring kreves – og hvordan kan man få den? Og hvordan kommer man seg ut i jobb hvis man ikke har noen utdanning?

Formålet med arbeidsrettede tiltak er å utvikle kunnskap og ferdigheter som trengs for å håndtere de krav og forventninger man vil møte i et omskiftelig arbeidsliv.

Det kan være ulike årsaker til at man trenger bistand til å komme seg ut i jobb. Mange jobbsøkere har utfordringer som gjør at de trenger hjelp på veien. Dette kan være:

  • lite arbeidserfaring
  • mangler relevant kompetanse
  • helsemessige utfordringer
  • avbrutt utdanning
  • rusavhengighet
  • lese- og skrivevansker
  • institusjonsopphold eller andre forhold som har ført til lengre tids fravær fra arbeidslivet

Stavne har et bredt sammensatt fagmiljø som kan bistå jobbsøkerne på alle disse områdene. Våre kompetanseteam samarbeider også med andre instanser og fagmiljø ved behov.

Søknad om arbeidstiltak på Stavne gjøres gjennom lokalt NAV kontor.

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT