Karriereveildening


Arbeidsmarkedet krever arbeidstakere som kan takle endring og omstilling. Da er det viktig med evne til å tilegne seg ny kompetanse og tilpasse seg nye miljøer. Stavne vil fremme arbeidssøkers bevissthet om eget ståsted og vilje til endring og fornying.

En jobbsøker har alltid et utgangspunkt i ferdigheter, holdninger, egenskaper og kunnskap.
En jobbkonsulent hos Stavne kan som veileder bidra, gjennom samtale og bruk av ulike verktøy, til å bli kjent med hvor jobbsøker står og hvilke veier det er mulig å gå for å oppnå karrieremål.

Metode som gjerne benyttes er prosesslæring der målet er læring og personlig utvikling. Dette forutsetter at jobbsøker selv er aktiv i denne lærings- og utviklingsprosessen.

Stavne sine jobbkonsulenter er godt kompetente karriereveiledere:

Veiledningskompetanse er den praktiske samtalekompetansen som veileder innehar og som har til hensikt å legge til rette for den unike prosessen som er nyttig for den enkelte jobbsøker.
Jobbkonsulentene har god karriererelevant kunnskap som omfatter arbeids- og organisasjonspsykologi, kjennskap til arbeidsmarkedet og utdannings- og opplæringsmuligheter innenfor ulike bransjer, samt kunnskap om den generelle jobbsøkerprosessen.

Viktige elementer i samtalen om karrierevalg kan være:

 • Personlig ledelse og utviklingLæringssirkelen
  • Selvbilde
  • Samhandling
  • Endring
 • Lærings- og arbeidsutforsking
  • Livslang læring
  • Karriereinformasjon
  • Samfunn og økonomi
 • Karriereutviklingsmuligheter
  • Søke, få og beholde jobb
  • Valgstrategier
  • Livsroller
  • Kjønnsroller
  • Karriereplanlegging
  • Kompleksitet

Alle jobbsøkere som får plass i arbeidsrettede tiltak på Stavne får tilbud om kvalifisert karriereveiledning.

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT