Kurs og rådgivning

Stavne holder flere kurs og gir rådgivning til arbeidssøkere og personer som trenger støtte ved rehabilitering

DSC 0104

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT