Ringer i Vannet

ringer i vannet stor jpegRinger i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

• Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

• Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

• Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

• Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.

• Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Video fra vellykket jobbmatching

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT