VTA - varig tilrettelagt arbeid

VTA gir muligheter for jobb til personer som er innvilget eller har søkt uførepensjon og som vil bruke sin arbeidsevne og ha tilhørighet på arbeidsmarkedet. Det gis mulighet for å tjene inntil 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) gjennom VTA på Stavne.

Sentrale arbeidsområder er snekkerverksted og konteinermontering. Andre arbeidsoppgaver kan tilrettelegges ut fra ønsker og interesser. I VTA er man arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt som sikrer dine rettigheter og plikter. Alle får relevant opplæring innenfor det fag- eller yrkesområdet de jobber i.

VTA kan være et springbrett til ordinært arbeidsliv. Stavne samarbeider med bedrifter i mange bransjer og åpner muligheter for arbeidstilhørighet utenfor Stavne. Man kan få permisjon i inntil 6 måneder for å prøve jobbmuligheter i en annen bedrift.

Kontaktperson: Kenneth Urdshals

DSC 0070DSC 0032massebilder8

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT