Mestringstilbud (Kognitive Program)

Gammel vane er ofte vond og vende. Kognitive Program (KP) ved Stavne tilbyr samtaler og kurs innen mestring. Vi jobber med bevisstgjøring av uheldige tankesett, og vaner som kan være til hinder for å lykkes med egne mål. Det kan være alt fra rus, spillavhengighet og helse, til det å kunne si nei, og bli tryggere på seg selv og sine positive egenskaper.

Ny mestring

Gjennom samtaler / kurs jobber vi med å endre disse uheldige tankemønstrene, samt finne gode strategier for å mestre og utvikle troen på egen evne til å mestre. KP bygger på kognitive metoder og teknikker, les mer om disse her (pdf).

 

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

Tilbud innen jobbmestring, spilleavhengighet og kriminalitet som livsstil er for deltakere på Stavne. Man kan ta direkte kontakt med vår teamleder eller henvisning via jobbkonsulent.

Tilbud innen sinnemestring og Anabole-androgene steroider er åpent for hele Trondheim kommune. Her kan man bli henvist eller ta direkte kontakt med teamleder.

Les mer om våre tilbud (pdf)

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT