Stavne har tilbud om ulike støttefunksjoner for personer som har behov for tettere oppfølging og kurstiltak. Dette kan være relatert til helseutfordringer, rusavhengighet, kriminalitet, eller annen mestring i hverdagen. I våre ulike avdelinger har vi et utstrakt samarbeid med andre hjelpeinstanser og etater.

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT