Brygga

Brygga er et tilbud til personer over 18 år som ønsker støtte til å bygge et rusfritt liv i Trondheim. Det er en rusfri arena med ulike tilbud som kan benyttes fritt. For å kunne søke plass må du ha vært i eller være i døgnbehandling i institusjon eller kollektiv. Det må søkes om plass før behandling er ferdig/utskrevet.  

Brygga 004 lite

Mål:

  • Være en trygg og rusfri arena.
  • Tilrettelegge for et liv uten rus.
  • Bistå med hjelp i forhold til skole, utdanning og arbeid.

Brygga kan blant annet tilby:

  • Råd og veiledning i forhold til bolig, økonomi, nettverk og familie
  • Deltagelse i ansvarsgrupper.
  • Ulike aktiviteter, kurs og turer.
    Brygga 009 lite
  • Ulike grupper og samtaler.
  • Gode åpningstider på kveld og helg.
 
Tilbudene kan benyttes fritt. Personer som sammen med behandlingssted/kommune er i ferd med å planlegge utflytting fra institusjon kan gjerne ta kontakt med Brygga.
 

 

 
 

 

 

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT