• Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

    Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

  • 001
  • Den viktige samtalen

    Den viktige samtalen

  • Solid - Raus - Spenstig

    Solid - Raus - Spenstig

Stavne hjelper jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis i samarbeid med næringslivet.
Stavne driver støtte- og rehabiliteringstiltak for de som trenger bistand på ulike livsområder.

Velkommen til Stavne! (brosjyre)

go benken adskilt modellarbeid container 2

Trearbeid og monteringsavdelingen på Stavne er en aktiv produkjsonsavdelingen. Her produseres utemøbler, krakker, vedbriketter, trekiler m.m. Utemøblene og containere monteres på oppdrag i eget telt.

Med tre arbeidsledere og 15 plasser for tilrettelagt arbeid og arbeidspraksis er arbeidet her tilrettelagt for ulike behov. Noen enkle oppgaver og noen avanserte faglig krevende arbeider.

De som liker å arbeide med trematerialer trives godt, bl.a. fordi produksjonen er meningsfylt og kommer samfunnet til nytte. Det gis kompetansegivende opplæring i bruk av maskiner og verktøy knyttet til trevareproduksjon.

Avdelingen driver containermontering på oppdrag fra Renholdsverket. Arbeidstakerne er med på hele prosessen fra mottak av konteinerne i 'flatpakker', montering og til utkjøring til angitt adresse.

NAV kan søke inn personer til APS og VTA. Stavne avgjør om avdelingen passer for jobbsøker.

Velkommen til å ta kontakt med Stavne for mer informasjon.

 

 

 

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT