• Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

    Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

  • 001
  • Den viktige samtalen

    Den viktige samtalen

  • Solid - Raus - Spenstig

    Solid - Raus - Spenstig

Stavne hjelper jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis i samarbeid med næringslivet.
Stavne driver støtte- og rehabiliteringstiltak for de som trenger bistand på ulike livsområder.

Velkommen til Stavne! (brosjyre)

Når en jobbkonsulent finner en god kobling mellom arbeidsgiver og jobbsøker blir han fornøyd. Når det i tillegg ender i fast jobb blir han lykkelig!

Rune Husby har i godt samarbeid med Motor-trade som er en Ringer i vannet bedrift hjulpet en jobbsøker inn i full jobb. Les her hva Janne Krohn-Hansen i NHO sier om suksesshistorien:

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6418&categoryID=340

ringer i vannet stor jpeg

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT