• Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

    Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

  • 001
  • Den viktige samtalen

    Den viktige samtalen

  • Solid - Raus - Spenstig

    Solid - Raus - Spenstig

Stavne hjelper jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis i samarbeid med næringslivet.
Stavne driver støtte- og rehabiliteringstiltak for de som trenger bistand på ulike livsområder.

Velkommen til Stavne! (brosjyre)

Takk til TOBB som har valgt et av våre produkter som premie for Bomiljøprisen 2016!

Stavne føler seg beæret og er stolte!

Bomiljoprisen2016

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT