Bomiljøprisen 2016

Takk til TOBB som har valgt et av våre produkter som premie for Bomiljøprisen 2016!

Stavne føler seg beæret og er stolte!

Bomiljoprisen2016

Stavne i verden

I 8 år har Stavne hatt en aktiv deltakende rolle i Europeisk voluntørtjeneste (EVS), Aktiv ungdom (AU) og Erasmus + programmet. Dette er programmer i regi av EU/EØS.

VolontørerStavne er stolte av å kunne viser fram dette arbeidet presentert i rapporten "Stavne i Verden". Les gjerne rapporten herrapporten her.

Rapporten oppsummerer arbeidet med Voluntørene slik:

 

"I de åtte årene som har gått siden vi bestemte oss for å jobbe med EVS og volontører på Stavne, er det svært mye som har skjedd. Vi har tatt imot tretten volontører på prosjekt hos oss, og sendt tre norske volontører av gårde til prosjekter i Italia, Tyrkia og Spania. 16 ungdommer har fått utenlandserfaringer og unik lærdom i en viktig fase av livet sitt, kunnskap og minner de vil ta med seg resten av sine liv.
Volontørene på Stavne har ikke eksistert i et vakuum, men samhandlet og kommunisert med ansatte, deltakere, samarbeidspartnere og besøkende på Stavne. De har hatt kontakt med utallige mennesker både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og fortalt om sine opplevelser hos oss. De har delt av seg selv, gitt oss smakebiter av deres egen kultur og bidratt til økt interkulturell forståelse. Slik har vi også blitt bedre kjent med oss selv, hva vi står for og hva vi verdsetter. Vi har fått venner i mange land, som gjerne hører fra oss når vi er på reisefot i deres nabolag. Kanskje har vi også blitt flinkere til å kommunisere, gjennom å gjøre oss forstått på et annet språk og forsøke å forstå den andre med litt mindre ordforråd på norsk?"

pdfStavne_i_Verden.pdf6.28 MB

Når det lykkes....

Når en jobbkonsulent finner en god kobling mellom arbeidsgiver og jobbsøker blir han fornøyd. Når det i tillegg ender i fast jobb blir han lykkelig!

Rune Husby har i godt samarbeid med Motor-trade som er en Ringer i vannet bedrift hjulpet en jobbsøker inn i full jobb. Les her hva Janne Krohn-Hansen i NHO sier om suksesshistorien:

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6418&categoryID=340

ringer i vannet stor jpeg

Sinnemestring våren 2017

Oppstart av nye sinnemestringsprogram for menn og kvinner våren 2017.
Inntak/kartlegging skjer fortløpende.

Mestringsirkelen2015Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner.

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.

Vold i nære relasjoner rettes mot;  samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.

Vold utenfor nære relasjoner rettes mot; alle som ikke er definert ovenfor.

Inntak foregår fortløpende.

Dersom du ønsker tilbud, eller ønsker å henvise noen til sinnemestring ta kontakt snarest mulig.

Stavne AK og Trondheim Kommune – Enhet Psykisk Helse og Rus samarbeider om sinnemestring.

Reidun Hobbesland, Teamleder Kognitive Program
Mobil 932 27 631

pdfMestring_brosjyre.pdf

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT