Utskrift

Håndbok2Håndbok1Nå er "Håndbok behandling av Anabole Androgene Steroider" ferdig.En ekspertgruppe av behandlere, brukere og forskere har drevet systematisk innhenting av forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider som helsetema.

Steroideprosjektet ble opprettet i 2014 som et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus.
Boken har vært et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører. De som ønsker et eksemplar av boken kan ta kontakt med Reidun Hobbesland.
Det vil bli gjennomført seminarer og fagdager utover høsten med utgangspunkt i boken.

Boken er tilgjengelig på nett her.