Etter lengre tids samarbeid og aktiv deltakelse i Ringer i Vannet er det hyggelig for Stavne å kunne se at metoden Ringer i Vannet-prosjektet bruker for å matche arbeidssøkere og arbeidsgivere fungerer godt, i følge FAFO-rapport.

20428 2c4a2a926c0983014132ba343443af07Nylig lanserte Fafo en rapport om Ringer i Vannet. Rapporten baserer seg på en mengde intervju med både arbeidsgivere, arbeidssøkere og attføringsbedrifter, og resultatene fra undersøkelsen slår fast at erfaringene med Ringer i Vannet i hovedsak er positive.

Et av hovedfunnene i rapporten er dermed at metoden som Ringer i Vannet baserer seg på virker. Tradisjonelt har man i arbeidsinkludering tatt utgangspunkt i arbeidssøkers behov, men i Ringer i Vannet har man valgt et annet utgangspunkt, nemlig en kartlegging av bedriftenes behov. Resultatet er en god jobbmatch mellom arbeidssøkerne og arbeidsgiverne.

Tett oppfølging

Funnene i Fafo-rapporten viser også at tett oppfølging er nøkkelen for å inkludere personer med store hull i CVen, og at dette er et viktigere virkemiddel enn lønnstilskudd.

- Ringer i Vannet handler om å få folk som har havnet utenfor arbeidslivet inn i vanlige jobber, og siden NHO startet opp Ringer i Vannet i 2012 er mellom 35 og 40 personer blitt rekruttert til en fast stilling gjennom prosjektet her i Trøndelag, sier Janne Krohn-Hansen.

1200 personer med hull i CV-en i jobb

Så langt har over 100 trønderske bedrifter signert rekrutteringsavtale med Ringer i Vannet, men Janne Krohn-Hansen skulle gjerne hatt med seg flere.

- Det sier seg selv at dersom vi skal få flere av de som står utenfor arbeidsmarkedet inn i jobb så må arbeidsgiverne stille opp, sier Krohn-Hansen.

I løpet av ett år har 1200 personer med hull i CV-en fått jobb i en NHO-bedrift på landsbasis. Målsetning er opptil 1500 personer inn i ordinært arbeidsliv per år i løpet av denne IA-avtalen.

Enkelt for bedriftene

- Både arbeidstaker og arbeidsgiver nyter godt av dette prosjektet. I Ringer i Vannet bruker vi mye tid på å bli kjent med bedriften. Attføringsbedriftene kartlegger blant annet bedriftens behov, verdier og arbeidsmiljø og det gjøres et grundig arbeid for å finne den beste matchen, sier Krohn-Hansen.

Hun forteller videre at bedriftene får mulighet til å prøve ut kandidatene helt uforpliktende og at attføringsbedriftene som er medlemmer i Ringer i Vannet samarbeider om å finne den beste kandidaten tilpasset den enkelte bedrifts behov.

- Attføringsbedriftene er eksperter på rekruttering, og gjennom Ringer i Vannet får medlemsbedriftene tilgang på denne ekspertisen helt gratis. Vi gjør det enkelt for bedriftene, forteller Krohn-Hansen.

Last ned Fafo-rapporten her

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT