Når en jobbkonsulent finner en god kobling mellom arbeidsgiver og jobbsøker blir han fornøyd. Når det i tillegg ender i fast jobb blir han lykkelig!

Rune Husby har i godt samarbeid med Motor-trade som er en Ringer i vannet bedrift hjulpet en jobbsøker inn i full jobb. Les her hva Janne Krohn-Hansen i NHO sier om suksesshistorien:

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6418&categoryID=340

ringer i vannet stor jpeg

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT