omossStavne Trondheim KF gir et tilbud til mer enn 600 personer hvert år. De fleste henvises gjennom NAV til arbeidsrettede tiltak, men vi har også tett samarbeid med Helse og velferdstjenesten i Trondheim kommune og en rekke andre instanser som driver med attføring og rehabiliteringsarbeid.

Foretaket driver utviklingsprosjekter i samarbeid med statlige direktorat innenfor helhetlig oppfølging, rus- og kriminalomsorg.

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT