• Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

    Velkommen til Stavne Arbeid og Kompetanse KF

  • 001
  • Den viktige samtalen

    Den viktige samtalen

  • Solid - Raus - Spenstig

    Solid - Raus - Spenstig

Stavne hjelper jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis i samarbeid med næringslivet.
Stavne driver støtte- og rehabiliteringstiltak for de som trenger bistand på ulike livsområder.

Oppstart av nye sinnemestringsprogram for menn og kvinner våren 2017.
Inntak/kartlegging skjer fortløpende.

Mestringsirkelen2015Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner.

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.

Vold i nære relasjoner rettes mot;  samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.

Vold utenfor nære relasjoner rettes mot; alle som ikke er definert ovenfor.

Inntak foregår fortløpende.

Dersom du ønsker tilbud, eller ønsker å henvise noen til sinnemestring ta kontakt snarest mulig.

Stavne AK og Trondheim Kommune – Enhet Psykisk Helse og Rus samarbeider om sinnemestring.

Reidun Hobbesland, Teamleder Kognitive Program
Mobil 932 27 631

pdfMestring_brosjyre.pdf

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT