Opptrapping for rusfeltet

Vi må ha mer av alt, sa statsminister Erna Solberg i sin oppsummering av dialogmøte om Opptrappingsplanen for rusfeltet som de fire partilederne i H, FrP, KrF og V inviterte til sammen med Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tre tiltak ble fremhevet i dialogmøtet av fagrådets leder kirsten Frigstad som sier i sitt innlegg at tiltak hvor spesialisthelsetjeneste og kommune beveger seg inn på hverandres arena bør belønnes, se for eksempel ACT team og samarbeid mellom Tyrili og det kommunale tiltaket Brygga i Trondheim.

Erna

Regjeringens video fra dialogmøte:

https://regjeringen_live.23video.com/del-1-dialogmote-om-ny-opptrappingsplan

Fagrådet om dialogmøtet:

http://www.rusfeltet.no/vi-ma-ha-mer-av-alt-sa-statsminister-erna-solberg/

Fagrådets innspill:

dialogmøte26.mai.pdf

Stavne og Europa

Har du lagt merke til 'noen' på Stavne - som ikke snakker norsk?


Har du hørt om Erasmus+, Aktiv Ungdom, EVS, Volontører, Leonardo, Comenius, Grundvig? Ikke det? Eller kanskje andre ord har sust forbi uten at du egentlig har klart å fange opp hva det er? Vi ønsket å vite litt mer om hva dette er for noe.

Jannike 1Vi har sett, sånn litt fra utsiden, at det av og til er noen på Stavne, som snakker et fremmed språk, som er veldig blide og hyggelige og som ikke er jobbsøkere formidlet fra NAV? Så har vi også sett at noen av de ansatte har reist en del til andre deler av Europa på kurs, konferanser og møter. Hva driver de egentlig med?
Jannike Vik har noe på dette, tenker vi. Hun har ofte med seg en av de unge rundt og snakker engelsk. Hun må vi spørre. Vi får gjort en avtale om et intervju – vi vil vite mer.
Fortell oss Jannike hva er din rolle?
- Jeg har i noen år brukt en del av stillingen min til å bidra til at Stavne kan utvikle et internasjonalt perspektiv på virksomheten. Det er arbeid jeg gjør mellom de andre oppgavene som engasjerer meg og gir inspirasjon. Jeg har også med meg andre på Stavne i arbeidet. Hrønn, Kenneth Camilla og jeg har dannet en gruppe som jobber med dette nå.
Vi hører mange 'rare' ord, som volontør, EVS, Erasmus, osv., som svirrer omkring. Kan du forklare litt nærmere hva de betyr?

- Alt arbeid trenger finansiering og i det internasjonale arbeidet vi driver nå er vi avhengig av økonomisk tilskudd gjennom EU-midler. EU har et eget program for ungdom som heter Erasmus+ : Aktiv ungdom. Det er delt inn i ulike underordnede prosjekttyper. Det er tre hovedoverskrifter på tiltak der man kan etablere prosjekter. De skal handle om Mobilitet, Samarbeid og Politikkutvikling. Stavne er i hovedsak involvert i Mobilitet under to prosjekt: EVS eller volontørtjeneste og opplæring av ungdomsarbeidere.

Hva er det de ungdommene som kommer fra andre land gjør her på Stavne og hvem er de?

- De kalles volontører. Det er ungdom mellom 17 og 30 år som ønsker å jobbe frivillig i et annet land for å lære om andre kulturer, språk og møte nye mennesker. Det kan være ungdommer som har ulike utfordringer, eller som ønsker å ha internasjonal erfaring å putte på CVen. Hittil har vi fått frivillige fra Tyrkia, Malta, Portugal, Makedonia, Slovakia, Frankrike, Ungarn, Polen og England. De har deltatt i Stavnes ordinære arbeid, i tillegg til å utarbeide sine egne prosjekter. De deltar også på norskopplæring gjennom EVO. Med sitt gode humør og ungdommelige pågangsmot er de gode ressurser for Stavne. Det som er så fint er at de møter så mange ansatte og deltakere som også får praktisert språktrening og kulturkunnskap. Både ansatte og jobbsøkere setter god pris på volontørene.Det er også litt artig å fortelle at to volontører har blitt værende i Norge med både kjærester og studier etter endt prosjektperiode.

Kan våre ungdommer være volontører?

- Ja det er mulig, men noe vi har forsøkt i liten grad ennå. Bl.a. på grunn av tiltakstiden vi har fra NAV er det vanskelig å få til lengre opphold utenlands for våre deltakere på en slik måte at det kan betraktes som en arbeidspraksis. Det som er viktigst for våre deltakere er at de kan oppleve å møte ungdom fra andre land og kulturer og dermed få utvidet både kunnskaper og språkferdigheter.
Er det noe annet vi deltar på av EU-programmene?

Jannike2- Det er nødvendig og viktig at vi har kontakt med andre nasjoner fordi en viktig hensikt med programmene er utveksling og nettverksbygging. Sender- og vertorganisasjoner for frivillige bør kjenne hverandre. Det arrangeres derfor konferanser og kurs som jeg og andre kollegaer på Stavne har deltatt på.
Jeg synes det har vært viktig å formidle våre nasjonale og demokratiske verdier generelt og Stavnes bra tiltak spesielt. Det blir tatt godt i mot.
Tenk om det var mulig å få til en internasjonalt verksted i Trondheim/Stavne som var åpen for alle og som kunne fungere som en idésmie med flere samarbeidsprosjekter gående.

Jannike gløder av iver etter å fortelle mer om videreføringen av arbeidet, men det må vi nesten vente til en annen anledning å fortelle om.

Uteliv vinterstid

Det er ikke bare om sommeren det er etterspørsel etter utemøblene til Stavne. Også på kalde vinterdager kan man ha en god stund utenfor hytta slik som her. Det er bare å legge på et mykt skinn.....

gobenk-med-pelsEn av våre kunder sendte oss dette bildet og skrev:
"Vi er veldig godt fornøyd og ønsker å bestille enda en benk med rygg. Kan dere får ordnet med det?"
Arbeidsgjengen på Snekker'n hos Stavne står på med produksjonen. Det er vanskelig å dekke etterspørselen men både produksjonsprosessen og produktene er i stadig utvikling og blir mer og mer effektive.

Stavne på vei ut i verden - igjen

Ung i Jobb teamet ved Rosenborg Ballklubb (RBK), representert ved Frode Mikkelsen (bildet) og Ragnar Nilsen (NAV), informerer om jobben med ungdommene og samarbeidet med næringslivet på EU konferanse i Antwerpen. Invitasjonen kom fra prosjektet My Generation at Work som er et europeisk storbysamarbeid om ungdomsledighet.

.RTEmagicC What is MGatWork about 01.JPG10305436 783125001722973 7020723346771568149 n

Det handler om å mestre livet

Ny mestring

Stavne utgir ny Evalueringsrapport. Denne gang om kognitive program.

De kognitive programmene ved Stavne er en viktig del av støttetilbudet når våre jobbsøkere skal ut i arbeidslivet.

Velkommen til interessant lesning!

Les gjerne også mer om kurstilbudet på vår nettside.

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT