Mestring med RBK

DSC 0200 1Med støtte og hjelp har Hanne klart å overvinne depresjon, angst og rus. Nå er hun kokkelærlig hos RBK. Gjennom Stavnes tiltaksarbeid kom hun i gang og trives nå i en barndomsdrøm.

Les mer om Hannes livsmestring og karriere.

Hvordan komme i gang

Når 15 personer samles på kursrommet på Stavne, er det for å finne ut av saker og ting. Et tettpakket program over 7 dager skal gi nye deltakere mulighet til å finne ut hvordan tilbudet, best mulig, kan tilpasses deres behov. Stavne har et mangfoldig tilbud. Det er derfor viktig å gi nye jobbsøkere kunnskap til å velge en riktig plan for å nå målet om jobb.

Kursledere: Laetitaia, Anne Berit, Bror FrodeToppledelse og tiltaksledere presenterer seg på introduksjonskurset. Støttetilbudene får også sin plass. Viktigst er likevel samtaler om behov og hva som skal til få å nå sine mål. Kurset har også med eksterne foredragsholdere som skal gi inspirasjon og bygge motivasjon. En viktig del av kurset er samarbeidet mellom deltakerne. Bl.a. skal dette skje gjennom en nyutviklet blogg der deltakere løser oppgaver, stiller spørsmål og diskuterer med hverandre.

Kursledere: Laetitaia, Anne Berit, Bror Frode.

 

 

Bedre bolig

Les rapporten om boligprosjektet på Dagsverket.

Dagsverket

Prosjektet "Bedre bolig" har bidratt til at deltakere ved dagsverket har fått økt kvaliteten og fått en verdigere bosituasjon. Deltakerene har selv sammen med dyktige arbeidsledere gjort en innsats for å heve standarden.

(bilde:Adressa)

Best practice!

Stavne synes på viktige arenaer. Etter deltakelse og presentasjon på symposium i Tyrkia får Stavne ros. Jannike Vik, jobbkonsulent ved Stavne har presentert Stavne generelt og tiltaket RBK - ung i jobb spesielt. Mottakere var representaner fra hele Europa som jobber med utveksling av ungdom og samarbeid om utviklingsprosjekter på tvers av landegrenser.

Stavne2-390x219Stavne har deltatt i flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og er del av EUs utdanningsprogram for ungdom, Erasmus +. Stavne er godkjent verts- og senderorganisasjon for EVS-volontører gjennom Aktiv Ungdom, og deltar i prosjektsamarbeid og kunnskapsutveksling over landegrensene.

Som et resultat av deltakelsen på symposiet (ISYEC) har stavne fått mye oppmerksomhet. I løpet av høste vil det bli en omtale i et internasjonalt fagtidsskrift. Verdensbanken fattet også interesse og ønsker å innlemme Stavne i en ressursbank.

Les mer her:

http://mid-norway.no/stavnes-arbeid-med-ungdom-vekker-internasjonal-oppmerksomhet/

http://www.rbk.no/news/article/15zdqkx70rr391bg165is7gxk5/title/rbk-ung

 

Volunteer blogg

NikolettNikolette som har vært voluntør ved Stavne i 6 måneder har laget en blogg for voluntører i Trondheim o. o. Hun har vært meget aktiv den tiden hun har vært her i landet og har mange gode råd å gi andre som har lyst til å være voluntør.

Les og bidra i bloggen hennes:

http://stavneblog.blogspot.no/

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT