Stavne vekker internasjonal oppmerksomhet

Stavne Arbeid og Kompetanse KF var i juni representert på internasjonalt symposium i Tyrkia, og presenterte programmet "RBK Ung i Jobb". Programmet vakte internasjonal oppmerksomhet og er valgt ut som "best practice" eksempel til et internasjonalt tidsskrift. Programmet er også inn til vurdering i Verdensbankens ressursbank.

ISYECStavne var bidragsyter på «International Symposium on Youth Employment Challenges» (ISYEC), på Abdullah Gül-universitetet (AGU) i Kayseri, Tyrkia, da dette ble arrangert for aller første gang 23.-27.juni 2014.

Jannike Vik presenterte Stavne og RBK Ung i Jobb-programmet både i parallellsesjon og på stand. Presentasjonen ble godt mottatt av både tilhørere og arrangører. Stavnes bidrag er ett av de utvalgte som vil bli publisert i et internasjonalt fagtidsskrift som utgis i løpet av høsten 2014. I tillegg viste Verdensbankens representant på ISYEC interesse for Stavnes erfaringer med arbeid opp mot vanskeligstilt ungdom, spesielt det tverrsektorielle samarbeidet rundt RBK Ung i Jobb-programmet.

Les mer om symposiet

Les mer om RBK - ung i jobb

Stavne legger ned Metaprint

Som ledd i økt fokus på arbeidspraksis og opplæring ut i ordinære bedrifter legger Stavne ned Metaprint, internavdeling (for) for print og trykkssaker, fra 1. juli 2014.

Metaprint historieAvdelingen ble opprettet høsten 2004 spesielt tilrettelagt for LAR brukere –Legemiddelassistert rehabilitering.
Metaprint har hatt meget gode resultater i formidling av en målgruppe som ble ansett vanskelig å få inn i arbeidslivet. Suksessen har vært tett oppfølging, individuell tilrettelegging og samhandling mellom NAV, LAR- Midt, Stavne og andre behandlings- og oppfølgingstjenester. Fokuset har vært arbeid og en sterk tro på at alle kan lykkes. Dedikerte medarbeidere har vist et engasjement og en stå på vilje helt utenom det vanlige. Stavne takker alle som har bidratt til suksesshistoriene på Metaprint.

Tiltaksplassene til målgruppa videreføres ved å tilby kartlegging, karriereveiledning og relevant arbeidspraksis, fortrinnsvis ut i ordinære bedrifter, men også i internavdelinger på Stavne ved behov. Det tette samarbeidet og samhandlingen i arbeidet med den enkelte fortsetter og vi har stor tro på at vi skal formidle mange LAR brukere til arbeid også i tiden som kommer.

For de som vil lese mer om Metaprint henviser vi til evalueringsrapport: "Med trua på folk" –en halsbrekkende øvelse i samarbeid. NTNU Hyrve & Landrø 2011.

 

APP

APP til hjelp og støtte

St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid og Kompetanse KF inviterte til dialogkonferanse 14. mai for utvikling av digitalt hjelpemiddel i rehabilitering av rusavhengige. Anskaffelsen har prosjektnavnet Digital støttespiller.

Oppdragsgiverne har hatt et samarbeidsprosjekt med InnoMed for utvikling av tidlig løsning, og henvender seg nå ut i markedet til interesserte leverandører for bistand til ferdigutvikling av løsning slik at brukere kan ta den i bruk. Hjelpemiddelet kan være egnet som App, med ev tilhørende nett-sted, med god brukervennlighet og lett tilgjengelighet. Digital støttespiller må kunne inneholde informasjon som rusavhengige i rehabiliteringsfasen trenger, som f.eks. angår økonomi, studier og jobbmuligheter, bolig, sosiale møteplasser, helsetilbud.

Prosessen gjennomføres som en innovativ offentlig anskaffelse med muligheter for en før-kommersiell anskaffelses-fase med tilhørende utviklingsprosjekt.

Pilotprosjekt -digital støttespiller PDF

Næringslivskontakt

Stavne har ansatt egen næringslivskontakt.

Kirsti Kildahl JohansenKirsti Kildahl Johansen har jobbet i åtte år ved Stavne som jobbkonsulent og har lang erfaring med å samarbeide med næringslivet om formidling av jobbsøkere. Næringslivskontakten samarbeider med bedrifter om å bistå ved rekruttering og for å formidle Stavnes jobbsøkere til ordinært arbeid. Ved å samarbeide med Stavne vil arbeidsgivere og jobbsøkere få oppfølging fra jobbkonsulent på veien mot og under en ansettelse.
Stavne samarbeider med mange ulike bedrifter og bransjer, da jobbsøkerne har variert bakgrunn og kompetanse. For å kunne formidle Stavnes jobbsøkere til arbeid, er næringslivet vår viktigste samarbeidspartner.
Ta gjerne kontakt med næringslivskontakt Kirsti for samarbeid og nærmere informasjon.

Vi er på Facebook!

Vi er på Facebook!

Stavne har også en facebookside der vi deler bilder og hendelser med verden. Siden er åpen og vi vil gjerne bli likt og delt. Du kan også skrive komentarer og spørsmål til oss der.

Del og fortell gjerne om oss!

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT