Organisasjonskart.png

 

Stavne Trondheim KF er organisert som kommunalt foretak med egne vedtekter.
Daglig leder Stavne Trondheim KF er Hrønn Thorisdottir.

 

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT