Verdier

verdier-tagcloud

Stavne Trondheim KF bygger sitt arbeid på et humanistisk verdigrunnlag som innebærer en tro på at alle mennesker har ressurser i seg til personlig vekst. Vårt menneskesyn og etiske verdier er kanskje det som innvirker mest på den måte vi møter og behandler mennesker på.

Stavnes verdigrunnlag er styrende for alt arbeid som utøves ved foretaket. Stavnes verdier er:

                           Solid – vi leverer kvalitet
                           Raus – vi bryr oss
                           Spenstig – vi går nye veier

Faglig plattform

Stavne Trondheim KF har en faglig sammensatt personalgruppe med bred erfarings- og utdanningsbakgrunn. Dette betyr at vi har mange ressurser å ta av når det gjelder kunnskap og kompetanse, som igjen åpner for ulik metodisk tilnærming i samarbeidet med deltakerne.

Faglig plattform beskriver hvilke metoder og virkemidler som benyttes i arbeidet ved Stavne.

 

Du kan lese mer om Stavnes målstruktur, verdier og faglig plattform i strategidokumentet for foretaket.

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT