Organisasjonskart 2016

 

Stavne Arbeid og Kompetanse KF er organisert som kommunalt foretak med egne vedtekter.
Direktør for Stavne Arbeid og Kompetase KF er Hrønn Thorisdottir.

Organisasjonskart-2016.jpg

 

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT