Et tilbud til ungdom i alderen 18-25 år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. STAVNE, PRIMA, NAV og Rosenborg samarbeider om å finne attraktive jobbtilbud til ungdom. Hovedmålet er at flest mulig skal komme i ordinær arbeid eller begynne på skole.

thumb2357

Tiltaket består av opplæring, karriereveiledning,  arbeidspraksis og individuell veiledning. Ung i jobb gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg, hos deres samarbeidspartnere i næringslivet eller andre aktuelle virksomheter. Det er gruppeinntak vår og høst. NAV kontorene har oversikt over oppstartdatoer og innsøkning. Tiltaket har varighet på 6 måneder. Eventuelt behov for videre tiltak eller forlengelse vurderes i samråd med NAV.

Tema for opplæring er:

  • Arbeidsmarkedet; hva kreves for å komme i jobb og fungere i jobb?
  • Hvilken jobb passer for meg?
  • Kommunikasjon/samarbeid
  • Opplæring om Rosenborg, klubbens historie, gode verdier, holdninger, samspill, tilhørighet, motivasjon.

Brakka til Rosenborg på Lerkendal er stedet det skjer. Vi er opptatt av å ha et godt miljø som gir trygghet og tilhørighet. I tillegg til opplæring/gruppeaktiviteter vil vi også ha turer og fysisk trening. Etter en oppstartsfase vil ungdommene gå videre i arbeidstrening enten hos Rosenborg på Lerkendal eller i andre bedrifter. Tiltaket skal bidra til at man blir bevisst sine ressurser, interesser og muligheter. Jobbveilederne vil gjennom en løpende dialog med hver enkelt, sette mål og aktiviteter underveis som kan føre fram til en jobb.

Kontaktperson: Frode Brenna Mikkelsen

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT