Et tilbud til ungdom i alderen 18-25 år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. RBK, STAVNE, PRIMA OG NAV samarbeider om å finne attraktive tilbud til målgruppen. Hovedmålet er at flest mulig skal komme i ordinær jobb.

thumb2357Tiltaket består av opplæring, karriereveiledning,  arbeidspraksis og individuell veiledning. Tiltaket gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklub og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet. Det er gruppeinntak med 12 ungdommer vår og høst. NAV kontorene har oversikt over oppstartdatoer og innsøkning. Tiltaket har varighet på 6 måneder. Eventuelt behov for videre tiltak vurderes ut fra behov i samråd med NAV.

Opplæringstema er:

  • Arbeidsmarkedet; hva kreves for å komme i jobb og fungere i jobb?
  • Hvilken jobb passer for meg?
  • Kommunikasjon/samarbeid
  • Opplæring om Rosenborg, klubbens historie, gode verdier, holdninger, samspill, tilhørighet, motivasjon.

Brakka til Rosenborg på Lerkendal er stedet det skjer. Her er det og skapes det hele tiden et godt miljø som gir god trygghet og tilhørighet. I tillegg til opplæring/gruppeaktiviteter vil vi også ha turer og fysisk trening. Etter første del vil ungdommene starte i arbeidstrening, hovedsakelig hos Rosenborg og etter hvert i andre bedrifter. Arbeidet skjer i henhold til den enkeltes  handlingsplan. Tiltaket skal bidra til at man blir bevisst sine ressurser, interesser og muligheter. Veilederne vil gjennom en løpende dialog med hver enkelt, sette mål og aktivitet underveis.

Kontaktperson for Stavne: Frode Mikkelsen

Les om RBK-ung i jobb hos NHO

og en artikkel i bladet God Attføring

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT