Arbeidsgiveres erfaringer med Stavne

Byarkivets dokumentsenter

I et åpent, trivelig arbeidsmiljø gjøres det en meget viktig jobb for Trondheim kommune hos Byarkivets dokumentsenter. Her sorteres, journalføres og skannes posten slik at den blir lett tilgjengelig elektronisk for mottakere i kommunen. De forvalter også et grafisk senter og fram til nå den interne posttjenesten.
- Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med Stavne, forsikrer avdelingsleder Morten Johannesen. Han forteller at med kontaktpersoner på Stavne og egne fagansvarlige og praksiskoordinatorer hos dem får vi til gode ordninger. Fra Stavne har bl.a. en fått fast vikariat og en har fått en tilsvarende jobb i annen kommune.

Byarkivet

Smart Club

Sprudlende opplagt og med stort hjerte for sine ansatte møter varehussjef Kate Lindegjerde nye medarbeidere fra Stavne med åpne armer. Hun mener det er gjensidig læring i samarbeidet med Stavne. Hun gir arbeidstakere ansvar og leter etter muligheter for personlig vekst og utvikling. Hun følger dem gjerne opp bl.a. som referanse hvis de søker seg andre steder etter endt praksis. Samarbeidet har så lang vart i halvannet år og hun vil gjerne fortsette samarbeidet videre framover.
- Smart Club er et stort men godt arbeidsmiljø. For noen få kan det nok bli litt stort. Men med avgrenset arbeidsfelt fungerer det bra for de fleste. Det er mange avdelinger og ulike utfordringer og gode muligheter for å arbeide med det man trives med. Vi har et rekordlavt sykefravær her sier Lindegjerde.

Smart club

HENT

HENT (Heimdal entreprenør) Gode tider i byggebransjen gir mange spennende prosjekter for HENT. De har behov for arbeidskraft og praktikanter/lærlinger som senere kan gå inn i mer faste arbeidsforhold.har samarbeidet med Stavne i ca. 2 år. Når Stavne tar kontakt er de alltid positive til å ta i mot folk. Noen av prosjektene er mer egnet enn andre til å ta i mot praktikanter.
- Vi lar dem stort sett få velge om de vil jobbe med tømrerfag eller betongfag, med mulighet til å bytte. Likevel velger de fleste å bli ved sitt første valg, sier personalkonsulent Ron Ellingsen. Han forteller at en av deltakerne fra Stavne nå har fått fagbrev. Ellingsen samarbeider med faddere (arbeidsleder/bas) om oppfølging og har ellers et svært godt arbeidsforhold til tilretteleggere på Stavne.
- Gjennom samarbeidet har også faddere hatt mulighet til å delta på fagdager på Stavne som har vært meget lærerike, sier Ellingsen.

HENT

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT