SAMUR - Samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere

"Indianernes regndans virker, fordi de ikke slutter å danse før det begynner å regne"

Tilbud til unge rusmisbrukere med sammensatte behov i aldersgruppen 18-23 år. Disse er gjerne vanskelig å komme i posisjon til. Derfor tilbyr vi en tettere oppfølging og mer fleksibel oppfølging enn kommunen ellers tilbyr. Med høy grad av tilgjengelighet og individuelle løp. illustrasjon: verdikort

Grunnverdien i tiltaket er at det er ungdommen selv som er ekspert, og sitter på løsningen i forhold til sine utfordringer. Vi bygger på deres styrker og ressurser og ideen om at alle er motiverte for noe. Vi vil danne et team rundt hver enkelt, og hvem som skal være på teamet er det ungdommen selv som bestemmer.

Vårt formål:

  • Istandsette målgruppa til å nyttegjøre seg de tilbud som er i samfunnet som skole, arbeid, fritidsaktiviteter, offentlig hjelpeapparat, spesialisthelsetjeneste og andre sosiale arenaer.
  • Samordne tiltak på tvers av etatar og forvaltningsnivå.
  • Sikre overgangen fra barn til voksen i hjelpeapparatet.
  • Fange opp ungdom hjelpeapparatet ikke greier å nå.
  • Tidlig intervenering for å begrense ruskarriere og utvikling av kriminell aktivitet.

Hvordan henvise?

Alle kan henvise ungdom til SAMUR. Ta kontakt med teamleder. Det vil raskt gjøres en vurdering om SAMUR er rett tjeneste. Se visuell oversikt over hvordan SAMUR jobber

 

 

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT