Styret ved Stavne Trondheim KF

 

Styret har 7 representanter, hvorav 5 er oppnevnt av Bystyret i Trondheim, og 2 av de ansatte ved Stavne Trondheim KF.

I styrets møter har Rådmann i Trondheim kommune fast observatørstatus. I inneværende periode er det Ingvild Heggstad som har denne funksjonen.

Styrets sammensetting i inneværende periode er:

Jan Yngvar Kiel (Sp) - styreleder

Nina Wikan (H) - nestleder

Espen Agøy Hegge (Krf) - styremedlem

Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap) - styremedlem

Ragna Vorkinnslien (R) - styremedlem

Sissel Hunderi (ansatt) - styremedlem

Øyvind Kihl (ansatt) - styremedlem

solidrausspenstig

Partner

   nav   trondheim-kommune  assurancearbeidinkludering sh       læreplassmerke1            MFT